INVOICE 2016 + EURO INVOICE 2016

Test the Best Invoice


Програма за фактури и документи
Многофирмен профил и работа в мрежа SQL New
Издаване и съхранение на документи на български и английски език и комбинирано


Лиценз за едногодишен абонамент за един компютър е 36.00 лв с ДДС
Изтеглете програмата от тук:

Ръководство за работа

Претендираме, че притежаваме най-бързата програма за издаване на фактури, само за 15 секунди от стартирането на програмата фактурата е попълнена готова за отпечатване при попълнени база данни.
Спестете време, пари и най-важното - нервите на клиентите!
Програмата, с която клиентът не ви чака, а вие го чакате!

Сигурност и конфиденциалност - не се нуждаете от електронна фактура, бъдете независими от Интернет, доставчици на услуги, клиентски сървари, зловредни скриптове и кодове, кражба на информация и клиенти ! Програмата е предназначена само за лица, за които НЕ е налице задължение за издаване на фискален бон (плащания само по банков път).

 

 

Google

  Фактури  

Фактури

Статистика

Парола

Работа в мрежа

Мрежа

 

Работа с отстъпки %

комбинирано на български и английски език, както и разделно.

Фактура

 

Чрез бутона Статистика от същото меню, имате информация за годишния оборот на фирмата по месеци без ДДС информация за платени и неплатени фактури. Фирмата се избира избрана от падащото меню. Поддържат се статистики на всички въведени фирми.

Програмата работи под Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8

Съдържа, отпечатва и съхранява следните видове документи:

Език на документа:

Български език

Английски език

ФАКТУРA

ПРОФОРМА ФАКТУРA

ПРОТОКОЛ по чл.116

ПРОТОКОЛ по чл.117

ПРОТОКОЛ по чл.90

СТОКОВА РАЗПИСКА

ПРОТОКОЛ ЗА САМОЛЕТЕН БИЛЕТ

ОФЕРТА

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ


INVOICE

PROFORMA INVOICE

OFFER

QUOTATION

ORDER CONFIRMATION

PACKING LIST

DELIVERY NOTE

CREDIT NOTE

DEBIT NOTE

Могат да бъдат въведени допълнителни документи!

Не се нуждаете от допълнителен софтуер за работа с INVOICE + EURO INVOICE

Приложения:

! Бързо търсене по клиент и всички негови компоненти, търсене по булстат, фирма, мол, адрес плюс търсене на стока при първоначално въвеждане на първите символи и автоматично въвеждане. Въвеждане на клиент и стока/услуга/отстъпка % директно върху формуляра.

- Експресно въвеждане на клиент, стока, мярка, количество,единична цена, отстъпка %, директно върху формуляра, автоматично пресмята при въвеждане.
- Редактиране на стар документ, клиент, стока, собствени фирми и банкови сметки.

- Редактиране на оферта, проформа фактура директно във фактура.
- Програмата работи със знак минус в цената - за изваждане (при авансово плащане и др.) обновяване, извикване на стари документи и редактиране
.
- Лого.
- Работа в мрежа.
- Следене на оборота на фирмите клиенти.
- Статистика на приходите за текуща година на собствени фирми без ДДС, общ приходен оборот за всеки отделен клиент.
-
Анулиране на фактура.
- Следене за отпечатан и платен документ.
- Проверка на валидността на ЕИК/БУЛСТАТ.
- Номерата на документите се генерират автоматично – редакция ръчно.
- Издаване и съхранение на документи на български и английски език и комбинирано.
- Експорт на документите като снимка .jpg
- Възможност за подписване на фактурите с електронен подпис и шифър.

Програмата разполага с SQL база данни с възможност за неограничен брой записи за клиенти, контрагенти, дистрибутори, агенти, превозвачи, свои фирми, банки, стоки, услуги. Отпечатва избираемо оригинал и копие на фактура или друг документ. Генерира автоматичен брояч за поредни номера на фактури и отделен брояч за проформа фактура.
Лесна за употреба - не е нужно обучение и специално образование, бърза - написана на програмен език "С++", малка – не заема системни ресурси и не натоварва компютъра ви, мощна - висока производителност.
Предимствата й ще установите сами!

Как можете да я закупите?

След инсталация
Активиране на програмата
1. Преведете сумата по лиценза за едногодишен абонамент по сметка:

КИРИН Ко ЕООД
IBAN: BG56RZBB91551085149316
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк EАД, клон Пловдив

2. Изпратете на нашия e-mail: office@kirinx.com фирмените ви данни ( булстат No.) за издаване на фактура на извършеното плащане и ние ще ви регистрираме.
3. Въведете булстат номера си и натиснете бутона ОК
4. Изпратете на нашия e-mail: office@kirinx.com файлът: ............ *.key1.
5. За да завършите регистрацията натиснете бутона обновяване. Възможно е да изчакате необходимо време за генериране на автоматичен код за активиране.

Свържете се с нас на посочените телефони и e-mail за повече информация !
KirinSoft
КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023 П.К.140
ж.к. Тракия бл. 149, вх. В, ап. 12
тел./факс: 032 685855
GSM: 0886 333866
e-mail: office@kirinx.com
             www.kirinX.com

КИРИН Ко ЕООД си запазва правото на промяна на дизайна и софтуера при развитие на продуктите.
Ние работим с лицензиран софтуер и притежаваме 5 лицензирани софтуера на Microsoft Corporation.

Цитираните в текста имена на Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 са запазена марка Microsoft Corporation