KirinSoft

KirinSoft ®

Software


Spectral Predictor
- Calibration and prediction Software for spectroscopy
Biostat Predictor - Biodiversity statistical software
Програма за издаване и съхранение на фактури и проформи, разполага с база данни с възможност за неограничен брой записи за клиенти, контрагенти, дистрибутори, агенти, превозвачи, свои фирми, банки, стоки.
INVOICE+EURO INVOICE 50 лв. - Програма за издаване и съхранение на фактури и проформи. Ориентирана e към фирми занимаващи се внос-износ, транспортни фирми, хотели и всички останали работещи с EUR и BGL разплащания. Автоматично ви преизчислява BGL в EUR по всички атрибути на фактурата.

 

Програми за фактури, софтуер за фактури, СОФТУЕР ЗА ФАКТУРИРАНЕ, програми за фактуриране, фактура, търговската фактура, печат на фактури, нови фактури, нова фактура, отпечатване на фактури, нов образец, ЗДДС 2007, елементи на фактурата, атрибути на фактурата, одит, odit, данъчна фактура, експерт счетоводител, съобразно с последните изисквания, счетоводни, счетоводни програми, Invoice 2007, Euro Invoice 2007, кирин, ет кирин, кирин ет, kirin, kirinx, kirinsoft, киринсофт